a1089

a1092

a1094

a1093

a1090

a1091

a0005

a3826

a3827

a0006

a0007

a0008

a0009

a0010

a3214

a4801

a4800

a5192

a0014

a5517

a0015

a0016

a0017

a0018

a0019

a3209

a0020

A Contramano - 1997

a0021

A Contramano - 1998

a0022

A Contramano - 1999

a0023

a0024

a0025

A Contramano - 2005 - Audio actuación (radiorip)

a0026

a0027

A Contramano - 2006 - Audio actuación (radiorip)

a0028

a0029

A Contramano - 2007 - Audio actuación (radiorip)

a0030

a3880

A Contramano - 2008 - Audio actuación (2da Rueda)

a0031

a4418

A Contramano - 2009 - Audio 1ra rueda

a0032

a3384

A Contramano - 2009 - La familia (Trackeado de radio rip)

a0034

A Contramano - 2009 - La familia (radiorip)

a0033

A Contramano - 2010 - Audio primera rueda

a3435

a4001

a4100

a4474

a5291

a5519

a3580

a3925

A Rajatabla - 2007 - Prueba de admisión 07.12.07

a0036

A Redoblar - 2005 - Audio Actuación

a0037

a4472

a0069

a0038

a0198

a3478

a4043

a4006

a5106

a0039

a0040

a0041

a0042

a5411

a0043

a0050

a0044

a3273

a0045

a0046

a0047

a0048

a0051

a0049

a4901

a4810

a0052

a0053

a0054

a2189

a4051

Abel Soria - Compilado

a0055

a3767

a0056

a0057

a0058

a0059

a0060

a0061

a0062

a0063

a0064

a4642

a0065

a4621

a5473

a2362

a0071

a4531

a3504

Agarrate Catalina - 2003 - Audio

a3702

a0072

a0073

a0074

a0075

Agarrate Catalina - 2006 - Entrevista radial en Rosario 22-09-06

a0076

Agarrate Catalina - 2007 - Actuación (radiorip)

a0077

a0078

Agarrate Catalina - 2007 - Liguilla

a0079

a0080

Agarrate Catalina - 2008 - El viaje (audio actuación completa 2da rueda)

a0081

a0082

a3402

a3538

a4110

a4982

a4461

a4410

a5270

a4762

a5567

a4978

Agata

a0083

a0085

Agata - 2008 - Difusión

a0084

a3213

Agata y La Fragata - Adelanto de difusión

a0086

a0973

a3225

a3548

a0088

a0089

a3840

a0091

a3333

a3923

a5557

a0095

a5018

a0096

a3938

a4934

a0101

a0102

a0103

a0104

a0105

a0106

a0107

a0108

a4638

a5254

a3011

a0097

a4572

a0296

a3821

a0099

a3468

a4736

a3558

Alberto Mastra - 2013 - Itinerarios

a5676

a4204

a3808

a4767

a4972

a4567

a4973

a4933

a0109

Aldo Martinez - Lo mejor en sus 20 años de artista

a0110

a0111

a4918

a4870

a0112

a4200

a0114

a0113

a4608

a4741

a5626

Alejandro Cabrera y su banda - 2014 - Difusión

a5508

a0115

a3447

a5195

a0116

a0117

a0118

a4143

a5431

a3755

Alejandro Luzardo y la Candombera -2012 - ¡A bailar candombe!

a5656

a0119

a0120

a3288

a5563

a3515

a3822

a5117

a3896

a5214

Alessandro Podestá - 2014 - Partido el ganado 

a5646

a0121

a0122

a0123

a0124

a0125

Alfredo Silvera y sus Chamánicos - Triángulo

a0126

a0128

a0129

a0131

a0132

a0133

a0135

a0136

a0137

a0138

a4745

a0232

a3937

a0140

a0142

Alfredo Zitarrosa - 1971 - Zitarrosa & Hilario Pérez. Milonga de contrapunto- "Inédito". Ediciones MPU

a0143

a0144

a0146

a0147

a0148

a0150

a3162

a0151

a0152

a0153

a0154

a3260

a0157

a3441

a0215

a0158

a0159

a4702

a0160

a3440

Alfredo Zitarrosa - 1983 - Alfredo Zitarrosa en Argentina- Julio 1983- Estadio Obras

a0161

a0162

a0163

a0164

a0166

a3244

a0228

a0168

a3873

a0233

a0169

a3221

a0171

a0172

a0173

a0174

a0175

a0176

a0177

a0178

a0179

a0180

a0181

a0182

a0183

a0184

a0185

a0186

a0189

Alfredo Zitarrosa - 2004 - Programa Escuchando a Zitarrosa - Osvaldo Butorovich

a0190

a4830

a4155

a5283

a0196

a0197

a0199

Alfredo Zitarrosa - Guitarra negra

a0200

a0201

a0202

a0204

a0205

a0211

a0206

a0207

a0208

a0209

a0210

Alfredo Zitarrosa - Mas inéditos de Zitarrosa

a0212

a0213

Alfredo Zitarrosa - Melodía larga II

a0214

a0216

Alfredo Zitarrosa - Palabras de Manolo el de "Para Manolo" de Zitarrosa

a0219

a3985

a0220

a3245

a0223

a0222

Alfredo Zitarrosa - Solos y juntos

a0225

a3465

Alfredo Zitarrosa - Temas inéditos - Vol 1

a0226

Alfredo Zitarrosa - Temas inéditos - Vol 2

a0227

a0229

a0230

a0231

a0134

a4007

a4838

a4058

a4622

a0234

a0235

a0236

a0237

a0238

a5424

a0239

a0240

a5482

a0241

a3887

a4979

a0242

a0243

a0244

a0245

a0246

a0247

a0248

a0249

a4543

a0250

a0251

a0252

a0253

a0254

a4577

Amantes al engrudo - 2008 - 1da rueda

a0255

Amantes al engrudo - 2008 - 2da rueda

a0256

a0258

a0257

a4210

a5542

a4088

a4089

a4739

a0259

a3219

a5530

a5531

a3485

a5189

a3640

a4827

a0260

a0261

a0262

a0298

a0410

a4651

a4652

a4242

a4236

a4237

a0263

a0264

a3853

a3864

a3566

a0265

a5007

a3902

a3561

a4440

a0274

a3598

a0268

a0269

a5205

a5032

a0273

a0278

a4441

a0270

a4548

a5556

a3665

a0275

a4811

a0276

a5193

a3664

a0280

a3662

a0282

a4792

a3648

a0284

a3685

a3203

a3505

a3730

a5224

a5405

a5406

a5407

a5223

a0285

a5067

a0286

Antimurga BCG - 1998 - Audio Actuación

a0287

Antimurga BCG - Compilado

a0288

a4407

a5241

a3772

a4362

a4793

a4808

a0267

a3450

a4812

a5408

a0272

a3663

a3966

a0279

Anibal Sampayo - 2013 - Solo para Guitarra - Versionado por Osvaldo Sanguinet (CD)

a5658

a0300

a0301

a0302

a4091

a5478

a5477

a0303

a3573

a4552

a4521

a0304

a5133

a0306

a0307

a0308

a0309

a0310

a0311

Araca la Cana - 1988 - El General del Pueblo (versión casete)

a0313

Araca la Cana - 1988 - El General del Pueblo (versión vinilo)

a0312

a0314

a0315

a0316

a0337

Araca la Cana - 1993

a0317

Araca la Cana - 1995

a0318

Araca la Cana - 1995 - Mi cuna de lata

a0319

a0320

a0321

a0322

a0323

Araca la Cana - 2000 - Actuación

a0324

Araca la Cana - 2001 - Actuación Teatro de Verano

a0325

a0326

Araca la Cana - 2003

a0327

Araca la Cana - 2004

a0328

Araca la Cana - 2005 - Audio Actuación

a0329

a0330

Araca la Cana - 2006 - Audio mp3 Actuación Completa

a0331

a3498

Araca la Cana - 2007 - Actuación (Radiorip)

a0332

Araca la Cana - 2007 - En Cosquín

a0340

a0333

Araca la Cana - 2008 - Audio 2008 Liguilla

a0334

Araca la Cana - 2009 - Audio 1ª Rueda

a0335

Araca la Cana - 2009 - Audio 2ª Rueda 24-02-09

a0336

a3411

a4264

a4449

a0338

a0339

a0341

a5292

a3539

a3594

a0342

a0343

a4971

a4943

a4964

a5005

a0346

a4997

a0344

a0345

a4717

a4206

a4205

a5026

a4500

a4038

a3365

a3586

a3977

a4989

a0347

a5298

a5534

a3940

a4951

a4945

a4946

a4958

a4813

a4947

a4949

a5500

a4837

a2681

a2972

a4753

a5512

a5044

a5290

a4633

a5293

a5294

a4666

a4689

a4640

a2055

a5146

a0139

a4993

a5536

a4967

a5372

a5438

a5465

a5469

a5537

a5631

a5422

a5349

a5350

a5351

a5487

a4984

a5410

a5216

a4742

a0098

a4962

a4907

a3935

Artistas varios - 1966-1969 - Musicasión 4y1/2

a2341

a0127

a3299

a0348

a0349

a0141

a5546

a0950

a3860

a5447

a0145

a4021

a1672

a0149

a4319

a0866

a5084

a0350

a0868

a5440

a3660

a0951

a5055

a4367

a3932

a3922

a0879

a5062

a4514

a3512

a3652

a5624

a0155

a1337

a5429

a4566

a0351

a1877

a0156

a1308

a3354

a4519

a4544

Artistas Varios - 198? - Peña Rancho Chileno

a5633

a0352

a0549

a5603

a3621

a1960

a0873

a0353

a0874

a0218

a0354

a4086

a3631

a0355

a0035

a0548

Artistas varios - 1984 - Comenzar de nuevo vol. 2

a0356

a0165

a0875

a0357

a4589

a4849

a5028

a4084

a0167

a0358

a3185

a4369

a1368

a5462

a5083

a3327

a2049

a0407

a4412

a1010

a0359

a0408

a5165

a3477

a3697

Artistas varios - 1993 - Antología del Carnaval

a0294

a3595

a0570

Artistas varios - 1994 - Metal Uruguayo Revisitado Vol. 1 - 1984 - 1994

Artistas varios - 1995 - Carnaval del Futuro. CD1 y CD2

a5621

a0627

Artistas varios - 1995 - Ganadores del II Encuentro de Música Instrumental Uruguay

a1249

a4351

a0414

a4496

a0374

a4819

a5063

a0628

a0629

a0705

a2050

a2051

a0703

a4171

a0295

a0360

Artistas varios - 1999 - Carnaval del Futuro. Pilsen murga vol. 1

a0630

Artistas varios - 1999 - Carnaval del Futuro. Pilsen murga vol. 2

a0631

a0913

a4932

a3385

a0632

a1271

a2425

a1088

a2803

a3443

a2052

a2326

a4610

a3895

a0634

a3066

a2053

a0362

a3114

a3115

a3116

a5127

a0363

a4510

a0366

a1270

a2274

a0364

a0365

a0367

a2275

a0368

a0292

a2769

a4212

a0636

a1122

a0271

a2276

a0193

a0224

a0191

a4270

a4998

a4279

a4280

a4281

a4282

a4283

a1123

a0003

a1214

a2870

a4020

a2277

a1216

a0093

Artistas varios - 2008 - Audios de Consola de la 890 con la liguilla de murgas del 2008

a0438

a0637

a4287

a4288

a4289

a4290

a4751

a1124

a0004

a0293

a4884

a3532

a0094

a4293

a4294

a4295

a4296

Artistas varios - 2009 - Cumbia a la uruguaya

a0803

a3229

a0369

a0370

a0643

a4076

Artistas varios - 2010 - 930 Am Montecarlo - La música de mi pais

a4696

a5030

a4308

a4309

a4310

a4311

a3246

a3983

a3482

a3438

a4214

a1067

a0170

a4679

a4892

a4916

a4707

a4759

a4743

a4721

a5076

a5295

a0642

a3063

Artistas varios - 94.7 Concierto Latino volumen 2

a0801

a0371

a0372

a5488

a0373

a3074

a0289

Artistas varios - Antología del Candombe Vol 2

a0290

a0291

a0297

a0299

a5562

a3016

a4388

a3973

a0375

a0452

a0465

a0466

a0467

a0469

a0470

a1218

Artistas varios - Canciones de HIT

a0546

a0547

a0376

a0550

a3329

a0377

a4260

a0378

a0379

a5385

a5137

a0380

a0640

a3067

a0690

a2273

Artistas varios - Compilado de plenas viejas

a0381

a0754

a3918

a0813

a0893

Artistas varios - De lo nuestro lo mejor vol. 1

a0382

Artistas varios - De lo nuestro lo mejor vol. 10

a0391

Artistas varios - De lo nuestro lo mejor vol. 2

a0383

Artistas varios - De lo nuestro lo mejor vol. 3

a0384

Artistas varios - De lo nuestro lo mejor vol. 4

a0385

Artistas varios - De lo nuestro lo mejor vol. 5

a0386

Artistas varios - De lo nuestro lo mejor vol. 6

a0387

Artistas varios - De lo nuestro lo mejor vol. 7

a0388

Artistas varios - De lo nuestro lo mejor vol. 8

a0389

Artistas varios - De lo nuestro lo mejor vol. 9

a0390

a3017

a5587

a3523

a3157

a3984

a1101

a1095

Artistas varios - Extrañas visiones (Homenaje a Los Estómagos)

a1988

a3018

a0800

a3530

a0392

Artistas varios - Formidable en folklore

a3606

a0393

a0394

a0395

a0396

a0397

a1264

a1321

a0398

a0399

a0277

a4436

a3901

a1452

a3072

a3073

a3980

a3967

a3075

a3070

a1709

a3366

a3518

a0804

a0805

a4356

a0400

a3020

a0806

a0401

a3867

a0402

a0403

a2136

a3629

a1220

a2242

a1015

Artistas varios - Metal de Acá - Metal uruguayo (Compilación)

a2272

Artistas varios - Metal uruguayo (Compilación)

a2270

Artistas varios - Metal uruguayo (Compilación)

a2271

a0802

a3574

a2325

a3578

a3907

Artistas varios - Murgas 2001 - Coleccion A toda murga

a2328

Artistas varios - Murgas 2002

a2329

Artistas varios - Murgas 2002 - Coleccion A toda murga

a2330

Artistas varios - Murgas 2003

a2331

a2332

a2333

a2334

a2335

Artistas varios - Murgas 2007 Prueba de Admision murgas + Colombina Ché Bonus Track

a2336

a2337

a2338

a2339

a2340

a2342

a3069

a3068

a3071

a5022

a0404

a0405

a0406

a3837

a0807

a0808

a0413

a4039

a5141

a3758

a0409

a0066

a3019

a4509

Artistas varios - Rock en el Palacio

a2680

a3540

Artistas varios - Todos en la misma (compilado de metal underground)

a2995

a3024

a3076

a0810

a0811

a0812

a3077

a3078

a3079

a3080

a3081

a3082

a3083

a3947

a0415

a5274

a4995

a5504

a5528

a4232

a0416

a0417

a0420

Asaltantes con Patente - 2007 - Entrega de premios

a0418

a0419

a0422

Asaltantes con Patente - 2009 - Audio trackeado

a0423

a0424

a3409

a4107

a3458

a4718

a0425

a0426

a0429

a0430

a0431

a4334

a4641

a0432

a0433

a0434

a0435

a0436

a4975

a4991

a0437

a1828

a4087

Azucar - La nueva fuerza

a0439

a4378

a4379

a4656

a4653

a4655

a4654

a0440

a5222

Bacalao - Bacalao

a0441

Bacteria - 2001 - Bacteria

a0442

a4770

a3265

a4141

a0443

a0444

a0445

a0446

a0447

a5495

a0714

a3284

a0449

a0450

a4769

a3852

a5191

a0451

a3659

Banda y coros de la Escuela Nacional de Policía - Mi bandera

a3556

a3568

a3322

a0453

a0719

a0217

a4284

a4291

a0454

a3936

a0455

a0456

a0195

a4247

a3886

a0459

a0460

a4607

a0461

a0462

a0463

a0464

a3696

a3457

a0468

a4624

a4534

a4150

a4268

a0471

a0472

a0473

a0474

a0475

a3166

a0477

a0476

a0478

a0480

a0481

a0482

a0483

a0484

a0479

a4856

a0485

a0486

a5058

a3791

a0487

a5453

a0494

a0488

a0489

a0490

a0491

Buenos Muchachos - 2006 - Uno con uno y asi sucesivamente (Demos y rarezas)

a0492

a5029

Buenos Muchachos - Acusticazo Segunda Pelota (Dos temas)

a0493

a4188

a0495

a0496

a0497

Bufón - 2009 - Pilsen Rock

a0498

Buitres - 1992 - La bruja

a0499

Buitres - 1993 - Buitres después de la una

a0500

a0522

a0501

a0502

a0503

a0504

a0505

a0506

a0507

Buitres - 2002 - En vivo Canteras del Parque Rodo

a5647

a0508

a0509

a0510

a0511

a0512

a0513

a0514

a0515

a0516

a0517

Buitres - 2008 - Tratando de ordenar el caos - En vivo en la Rural del Prado

a5648

a0519

a3175

a0518

Buitres - 2010 - Bailemos

a4694

Buitres – 2012 – Las Canciones son Verdad (2 CD)

a5649

Buitres - 2014 - Canciones de una Noche de Verano

a5682

a5074

Buitres - Express Live Megamix (Rafa XL Mix)

a0523

a1507

a4910

a3823

a5077

a0524

a4545

a1372

a3944

a0525

a0526

a4112

a0529

a3870

a3367

a3969

a4986

Cacho Labandera - Compilado

a0527

a0528

a0530

a0531

a0532

a0533

a0534

a0535

a0536

a4625

Caleuche - 2015 - Material Difusion

a5680

a4349

a0537

a4836

a4795

a3732

a0539

a0540

a0538

a0541

a0542

a0543

a0544

a3452

a0545

a0559

Canciones Tupamaras - Disco Negro

a0561

a0560

a0551

a0552

a0553

a0554

a0556

a0557

a0555

a0558

a4731

a0563

a0564

a4846

a5124

a4096

a3230

a3376

Carambola - 2007 - Audio primera rueda

a0565

a4118

a3289

a0566

a5158

a5091

a5493

a0568

a0567

a4093

a4789

a0569

a5609

a3223

a5610

a5612

a5611

a4790

a0571

a0572

a0573

a0574

a4602

a3481

a3507

Carlos Benavides - Santiago Chalar - 1982 - Hoy te canto así - Cantiga de noche buena

a5675

a0576

a0575

a5075

a3712

a0577

a5564

a0578

a0579

a3172

a5152

a5092

a0580

a0581

a0583

a3981

a5354

a4744

a0584

a0585

a0586

a0587

a0588

a0589

a0590

a0591

a0592

a0593

a0594

a0595

a0596

a0597

a0598

a0599

a0600

a0601

a0602

a0603

a0604

a5299

a5300

a5301

a5302

a5303

a5304

a5305

a5306

a5307

a5308

a5309

a5310

a5311

a5312

a5313

a5314

a5315

a5316

a5317

a5318

a5319

a5320

a5321

a5322

a5323

a5324

a5325

a5326

a5327

a5328

a5329

a5330

a5331

a5332

a5333

a5334

a5335

a5336

a5337

a5338

a5339

a5340

a5341

a5342

a5343

a5344

a5345

a5346

a5347

a5348

a5232

a0606

Carlos Gardel - Evocación Lunfa

a0607

a3915

a3464

a0609

Carlos Gardel - Grandes éxitos

a0610

a0611

a0582

a2755

a0612

Carlos Malo - 2003 - Soy de Rocha

a0614

a3528

a0613

a5107

a0615

a4803

a4804

a3856

a0616

a4787

a4925

a5020

a0617

a5038

a3501

a0618

a0001

a3276

a3624

a3855

a3700

Carlos Sole - Goles famosos

a0619

a4523

a4507

a4508

a0620

a3300

a0622

a0625

a0624

a0623

a5002

a3235

a3325

a0626

a3615

a4670

a4176

a4177